54.198.23.251 Rychlé půjčky - pomoc v nouzi nebo nebezpečí bankrotu?
Rychlé půjčky - pomoc v nouzi nebo nebezpečí bankrotu?

Rychlé půjčky - pomoc v nouzi nebo nebezpečí bankrotu?

Nabídky nebankovních institucí, které poskytují rychlé půjčky, v žádném případě nepatří mezi ty nejlepší varianty. V porovnání s dalšími typy spotřebitelských úvěrů, kam se řadí i různé bankovní půjčky, eventuálně nakupování zboží na splátky, se jeví jako daleko dražší možnost, jak se dostat k finančním prostředkům. Při zjištění více informací ohledně těchto „skvělých“ nabídek se totiž záhy odhalí, že sice tento typ půjček představuje v některých složitých životních situacích to nejlepší možné řešení, jak se zbavit finančních nesnází, ovšem se za žádné situace nesmí brát za výhodnou půjčku, po které člověk, i když si může zvolit jinou variantu. 

Až banky ztratí zájem

Jestliže ale člověk nevlastní potřebně velký majetek k tomu, aby jím byl schopen ručit za půjčku, jež dostane za přijatelnějších podmínek, a zároveň v co nejkratším čase potřebuje peníze, pak nemá moc na výběr. Zrovna z této části lidí pochází velká část klientů společností, které nabízí rychlé půjčení finančního obnosu a požadují za to vysoký úrok.

Půjčují peněžní prostředky jednotlivcům a domácnostem, které už v dnešní době musí splácet několik půjček a úvěrů, či se během několika posledních let dostal do zápisu do nějakého registru dlužníků. Takový klient totiž představuje pro banky dle jejich obyčejů většinou příliš velké riziko, a na jejich nabídky půjček z toho důvodu nemá obvykle nárok. 

Druhou skupinu, která tento typ půjček v hojné míře využívá, tvoří mladí lidé, kteří pracují a dosáhli nižšího vzdělání a mají slabší sociální zázemí. Pro tyto klienty představují tyto služby ten první nejčastější krok do světa rychlých půjček. Po nich přichází zdlouhavé a často složité splátky.

Samé špatné zprávy

Jak už bylo v úvodu zmíněno, z půjčky zařízené prostřednictvím některé nebankovní společnosti plynou hlavně příliš vysoké úroky, v porovnání s půjčkami, které poskytují banky. Tyto úroky bohužel netvoří jedinou položku, kvůli níž je klient donucen svůj úvěr přeplácet.

Poskytovatelé tohoto druhu půjček jsou nechvalně známými specialisty na nejrůznější typy zpoplatnění svých služeb. Samozřejmě tyto nesmyslné poplatky celou věc ještě o něco zdraží. Nemyslíme přitom poplatky, které činí řádově desetikoruny či stokoruny, ovšem ani ty se lidem nelíbí, především při kontrole měsíčního bankovního výpisu.

Převážně se jedná o několikatisícové poplatky, které musí klient zaplatit při žádání o úvěr a následném posouzení, či o částky v téměř totožné výši, kterými nebankovní instituce zpoplatňují předčasné zaplacení úvěru. Na českém trhu jsou i takové společnosti, u kterých musí klient tehdy, pokud chce svou půjčku splatit dříve, uhradit kromě tohoto poplatku, který se pohybuje řádově několika tisíců korun, i veškeré úroky, které by musel zaplatit v situaci splácení půjčky dle původně domluveného záměru. Jinak řečeno, když by předčasně půjčku splatil, nepředstavovalo by to pro něj žádnou výhodu.

Nebudeme se tu pokoušet o ten nejpodrobnější výčet veškerých poplatků, které se započítávají, protože to je opravdu zbytečné. Jejich celková hodnota se nedá prakticky zjistit do té doby, dokud případný klient opravdu podepíše smlouvu s úvěrovou společností. Některé společnosti v žádném případě nechtějí, aby se ke klientovi smlouva dostala dříve, než jí vůbec stvrdí svým podpisem, či chraň bůh, aby ji samy zveřejnily na svých webových stránkách. 

Ovšem mimo těchto věcí, jako „zapírané“ smlouvy a vysoké poplatky, které jsou v praxi celkem rozšířené, a o nichž se hovoří jedině v případě naprosté nevyhnutelnosti, přišly některé nebankovní úvěrové společnosti ještě s jednou další novinkou. Tu představuje téměř neviditelná poznámka, která určuje, že se úvěr po jeho splacení opět obnoví. Klient tak musí zažádat, aby jej společnost úplně zrušila. Takový postup se pochopitelně také platí. 

Další podstatnou částí smlouvy o rychlé půjčce bývají u těchto společností odstavce, jež se zabývají jejímu opatření. Některé firmy, které poskytují půjčky požadují, aby klient v jejich prospěch podepsal biancosměnku. To může následovat v případe, kdy přesně není vytyčeno, za jakých podmínek ji klient může splnit, a na jakou částku, což je velmi riskantní (třeba že společnost směnku vyplní až za nějakou danou dobu, kdy klient není schopen splácet). Jestliže ale nic takového ve smlouvě zahrnuto není, vystavuje se klient možnému nebezpečí. Zástupce společnosti totiž může směnku vypsat na takovou peněžní sumu, jež ho zrovna napadne, poté ji bude pochopitelně do klienta požadovat a i vymáhat. Klient tak musí vědět, že důkazní břemeno je v téhle situaci na straně obžalovaného: postižený klient tedy musí sám jakýmkoliv možným způsobem dokázat, že částka, kterou společnost požaduje, neodpovídá vůbec realitě. 

Mimo ručení v podobě bianco směnky také některé společnosti ve svých smlouvách chtějí, aby klient dal plnou moc zástupci úvěrové společnosti pro právní úkony se svým zaměstnavatelem. Tato doložka poté znamená, že úvěrová společnost má tu možnost, že si s tímto zaměstnavatelem domluví, aby se klientovi automaticky odečítala splátka z výplaty za toho stavu, kdy svou půjčku nesplácí dle předem smluveného kalendáře. 

Než si rychle půjčíte

Rozhodně jsme neměli v úmyslu za každou cenu poukázat jen na tu špatnou stránku těchto nebankovních půjček, které si člověk může velmi rychle sjednat. Za takového stavu, kdy člověk skutečně akutně potřebujete peníze a neví o nikom, kdo by mu je půjčil, představuje varianta rychlé půjčky od úvěrové společnosti asi v tu chvíli to nejlepší možné řešení.

V případě, že si jej opravdu vyberete, rozhodně si vše ještě jednou důkladně promyslete. Trvejte na tom, že si smlouvu chcete před podpisem přečíst a zkontrolovat. Informujte se na věci jako jsou poplatky pojící se s vyřízením a splácením půjčky, a samozřejmě i za jakých okolností se dá úvěr předčasně celý zaplatit.

V první řadě srovnejte nabídky různých společností, abyste zjistili, která poskytnutá půjčka se vám více vyplatí. K tomuto účelu vám poslouží ukazatel RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů. Ovšem ne každá firma ji ochotně zveřejní. Avšak za tu nejdůležitější zásadu považujeme, že každý potenciální klient by raději neměl za žádných okolností podepisovat bianco směnku, či jen v případě, že je ve smlouvě přímo uvedeno, kdy se dá použít. Další zásada je totožná pro jakékoliv smlouvy, a sice nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte, ať už z důvodu komplikovanosti, neznámým zkratkám či malému písmu.